Aktualności

09:22, 2016-10-28

Aktualności

Finał Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego

678.4613.jpg

09:22, 2016-10-28

Aktualności

Ochrona środowiska

677.4612.jpg

Na podstawie podpisanego porozumienia Słupskiego WOPR z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, mając na względzie ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego regionu oraz   działania antykłusownicze ryb łososiowatych połączone z pomocą w zakresie monitoringu wsiedleń raka szlachetnego, zostanie zorganizowane szkolenie dla chętnych członków Słupskiego WOPR zainteresowanych powyższymi działaniami.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie PZPK (ul. Poniatowskiego 4A w Słupsku)
w dniu 04.11.2016 r. o godz. 17.00.

Więcej informacji – Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski tel. 691 300 987.

Zapisy – biuro Słupskiego WOPR.

09:21, 2016-10-28

Aktualności

Mini Szkoła Ratownictwa Wodnego

676.4611.jpg

Świetna zabawa połączona z edukacją ratowniczą towarzyszyła adeptom Mini Szkoły Ratownictwa Wodnego.

Kierownik drużyny Adam Buczyński jak zwykle pełen pozytywnej energii i zapału zorganizował przyjazd młodzieży do Parku Wodnego w Redzikowie.

Jeszcze raz potwierdza się założenie, w którym jest mowa o kształtowaniu cech przyszłego ratownika od najmłodszych lat.

Dzięki Adam.

GALERIA

07:47, 2016-10-27

Aktualności

Praca biura

W dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) biuro Słupskiego WOPR będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy,

10:11, 2016-10-18

Aktualności

Słupski biznes i Słupskie WOPR

672.4601.jpg

Dnia 17.10.2016 r. Prezes Słupskiego WOPR spotkał się z Jerzym Burym – Przewodniczącym Rady Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz właścicielem firmy EKO-PLAST w Słupsku.

Spotkanie miało na cel omówienie istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i przedsiębiorstw w kontekście wielowątkowego rozwoju firmy, pozyskiwaniu kadr do pracy i ich kwalifikacji, stwarzania odpowiednich norm w wysokim standardzie funkcjonalności.

Dzięki Jurku za dotychczasową współpracę.

13:43, 2016-10-13

Aktualności

Egzaminy poprawkowe

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ratowników wodnych lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego:

 W dniu 20 listopada 2016 r. (niedziela) w Słupsku

- egzamin teoretyczny: godz. 10.00, Klub Olimpijczyka (SOSiR w Słupsku)
- egzamin praktyczny: od godz. 11.00, pływalnia SOSiR w Słupsku

 Cena egzaminu poprawkowego wynosi:
- 140,00 zł (w przypadku pierwszego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)
- 240,00 zł (w przypadku drugiego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)

Wpłatę należy uiścić w biurze Słupskiego WOPR lub dokonać przelewu na rachunek bankowy 
26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 w tytule wpisując "EGZAMIN POPRAWKOWY - imię i nazwisko" 

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego powinny:
- wnieść opłatę egzaminacyjną (nie dotyczy osób, które nie przystąpiły do egzaminu z ważnych przyczyn losowych),
- przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl formularz (do pobrania w dalszej części wiadomości),
- w dniu egzaminu pobrać kartę egzaminu poprawkowego u Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Macieja Kowalewskiego.

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.

FORMULARZ

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg