Aktualności

12:23, 2012-02-29

Aktualności

Szkolenie: Ratownictwo lodowe

Szkolenie: Ratownictwo lodoweW dniu 24.02.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa na lodzie, organizowane przez Komendą Miejską Państwowej Staży Pożarnej w Słupsku oraz Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
W trakcie szkolenia odbyły się ogólnodostępne pokazy ratownictwa, którym z zainteresowaniem przyglądali się przedstawiciele instytucji państwowych - Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej p. Andrzej Gomulski, w imieniu Komendanta Szkoły Policji p. Zbigniew Zubel, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej reprezentował kmdr ppor. Wojciech Stępień, natomiast Centrum Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Łunkiewicz. Pokaz oglądali również licznie przybyli uczniowie słupskich szkół, obecne były też media. Instruktorem prowadzącym szkolenie był p. Jakub Zaczek.

więcej
14:14, 2012-02-14

Aktualności

Recertyfikacja KPP

Słupskie WOPR informuje o możliwości odbycia recertyfikacji KPP dnia 11-03-2012 r. w Bydgoszczy.
Koszt:
- 250,00 zł
- 310,00 zł

Zapisy i informacje w Biurze Słupskiego WOPR.

więcej
13:19, 2012-02-09

Aktualności

Szkolenia WOPR

Kursy i szkolenia specjalistyczne WOPR są zgodne z ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, wytycznymi International Lifesaving Federation oraz zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W WOPR prowadzi się kursy przygotowujące do zdania egzaminu i nadania stopni: młodszy ratownik WOPR, ratownik WOPR, starszy ratownik wodny, młodszy instruktor WOPR, instruktor WOPR, instruktor wykładowca WOPR oraz ratownika wodnego – pływalni, śródlądowego, morskiego.

więcej
13:59, 2012-02-03

Aktualności

Rozporządzenie MSW

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108)

więcej
08:46, 2012-01-05

Aktualności

Składka 2012

Zgodnie z Uchwałą nr 6/8/IX/2011 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia  2011

§ 2 określa się składkę w wysokości 50,00 za rok kalendarzowy.

więcej
09:03, 2017-09-13

Aktualności

KPP

KURS KWALIFIKOWANEJ POMOCY 

rozpoczęcie: 18 września 2017 

godzina: 16.30

miejsce: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, ul. Paderewskiego 5

tel. 792 618 995

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg