Aktualności

12:51, 2015-05-05

Aktualności

Porozumienie podpisane

561.3896.jpg

Dnia 05 maja 2015 roku w siedzibie Słupskiego WOPR podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a firmą ART-MED

Podpisy pod porozumieniem złożyli Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski oraz właściciel Art-Med Michał Folusiak.

Współpraca ma na celu organizację szkoleń, wymianę doświadczeń, prowadzenie wspólnych działań na rzecz zmniejszenia liczby utonięć na obszarach wodnych.

12:31, 2015-05-05

Aktualności

Pokazy ratownicze - Park Kultury i Wypoczynku

559.3894.jpg

W dniu 2 maja 2015 roku w ramach obchodów świąt majowych Miasta Słupska odbywających się na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku zorganizowano wiele atrakcji przewidzianych dla mieszkańców regionu.
Podczas połączonych obchodów Świąt Pracy, Flagi i Konstytucji 3 Maja przeprowadzono m. in. prelekcje w udzielaniu pierwszej pomocy oraz pokazy ratownictwa wodnego, zorganizowane przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W ramach prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych zwrócono szczególną uwagę na uświadamianie zagrożeń związanych z kąpielą i rekreacją na rzekach. Dzięki wykorzystaniu sprzętu motorowodnego pokazy przyciągnęły licznych zainteresowanych, którzy z zaciekawieniem przyglądali się symulowanym akcjom ratowniczym prowadzonych na Słupii.

GALERIA

12:48, 2015-04-25

Aktualności

Konferencja naukowa

554.3868.jpg

Dnia 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się Konferencja "Systemy i technologie wspierające organizacje akcji ratunkowych".
Pomorską Federację WOPR reprezentowali:
1. Tomasz Kozak (Słupskie WOPR) - temat prelekcji "Słupskie WOPR w systemie bezpieczeństwa na obszarach wodnych"
2. Andrzej Bełżyński (Gdyńskie WOPR) - temat prelekcji "Pomorska Federacja WOPR jako jednolity system ratownictwa wodnego"
Do udziału w Konferencji zaproszeni byli przedstawiciele: Służb mundurowych, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Centrów Powiadamiania Ratunkowego, WOPR, GOPR, TOPR oraz Jednostek Samorządów Terytorialnego.

GALERIA

16:09, 2015-04-13

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej

552.3867.jpg

W dniu 21 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Słupskiego WOPR. Z rąk Prezesa Pomorskiej Federacji WOPR Piotra Dąbrowskiego akty powołania w skład Rady otrzymali jej członkowie (założyciele): prof. dr hab. Stanisław Przybylski, dr Jerzy Telak, dr Dariusz Skalski, dr Oksana Galarowicz, dr Robert Bąk. Prof. dr hab. S. Przybylski jednomyślnie został wybrany na Przewodniczącego Rady.

Deklaracje przystąpienia złożyli, a następnie nominacje uzyskali: prof. dr hab. Jerzy Wolanin, prof. dr hab. Ewa Dybińska, prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański, prof. dr hab. Marek Stefański, dr Ewa Zieliński, dr Dagmara Budnik-Przybylska, dr Jacek Przybylski.

Na posiedzeniu dr O. Galarowicz i dr J. Telak poinformowali o licznych przedsięwzięciach naukowych podjętych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prof. dr hab. S. Przybylski nakreślił kierunki działania Rady oraz postulował o tworzenie dobrego klimatu do wspólnego działania uczelni, w których pracują jej członkowie, a następnie przedstawił cele i zakres prac przygotowawczych do II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", która odbędzie się w Rowach w dniach 25-26 września 2015 roku. Dr J. Telak przedstawił założenia do przygotowywanej konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”, która odbędzie się nad jeziorem Zegrzyński w Jachrance w dniach 13-14 kwietnia 2016 roku.

12:25, 2015-04-02

Aktualności

Wesołych Świąt!

551.3866.jpg

11:59, 2015-04-02

Aktualności

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w trakcie przerwy świątecznej (02-07 kwietnia 2015) zajęcia nauki i doskonalenia pływania nie odbywają się.

W trakcie przerwy Zajęcia Grupy Ratownictwa Sportowego odbywają wyłącznie w sobotę, 4 kwietnia.

Biuro Słupskiego WOPR w dniu 03 kwietniea 2015 jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg