Grupa ratownictwa sportowego

Strona główna › Grupa ratownictwa sportowego

Miejsce zajęć - Pływalnia SOSiR w Słupsku
Terminy -

soboty i niedziele, 11.45-13.10; 13.15-14.40

w przypadku większej ilości chętnych utworzona będzie dodatkowa grupa!

Instruktor - Marcin Grondziewski - tel. 791-465-123
Zapisy - Biuro Słupskiego WOPR (telefonicznie, mailowo, osobiście)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są:
- członkostwo w Słupskim WOPR
- stopień minimum młodszy ratownik WOPR (lub ukończony I etap szkolenia ratowników wodnych)
- aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia opiekun prawny)

Więcej informacji: Biuro Słupskiego WOPR, tel. 669 548 445, biuro@wopr.slupsk.pl

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898

179.3873.jpg


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej