I i II etap szkolenia

Strona głównaAktualności › I i II etap szkolenia

 

Będąc ratownikiem:

  • ratujesz życie
  • rozwijasz się,
  • poznajesz nowych ludzi
  • masz atrakcyjną pracę i ciekawe wakacje.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych, a w szczególności: 
1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego; 
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy; 
3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. 


Wymagania formalne:
Uczestnik przystępujący do kursu (etapu) ma posiadać: 
1) ukończone 12 lat; 
2) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny); 
3) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
4) umiejętność pływania

Planowane rozpoczęcie kursów: 27 styczeń 2014. Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym na pływalni SOSiR w Słupsku.

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: biuro@wopr.slupsk.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 669 548 445


Koszt kursu:
ETAP 1 SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (poziom kompetencji jak dla stopnia Młodszy Ratownik WOPR) - 299 zł oferta specjalna! TYLKO W FERIE ZIMOWE 2014!
ETAP 2 SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (poziom kompetencji jak dla stopnia Ratownik WOPR) - 399 zł  oferta specjalna! TYLKO W FERIE ZIMOWE 2014!

 


NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg