Konferencja naukowa "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"

Strona głównaAktualności › Konferencja naukowa "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"

W dniach 26-27 września w Rowach odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Wszystkich przybyłych prelegentów przywitał Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska Andrzejem Kaczmarczyk. Konferencję otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego, Kierownik Zakładu Pływania Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. dr hab. Stanisław Przybylski. Referat inauguracyjny dotyczący pracy ratowników WOPR na kąpieliskach nadmorskich wygłosił Wiceprezydent ILSE dr Jerzy Telak. W ceremonii zakończenia Konferencji i wręczeniu certyfikatów uczestnictwa udział wziął Starosta Słupski, Sławomir Ziemianowicz. Patronat medialny nad Konferencją objęła Telewizja Polska oraz TV Słupsk.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników Konferencji, organizatorów i partnerów konferencji pod redakcją . W. Moska, S. Przybylskiego oraz D. Skalskiego wydana została monografia "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce".

GALERIA

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898

179.3873.jpg


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej