Praktyki nadmorskie w sierpniu

Strona głównaAktualności › Praktyki nadmorskie w sierpniu

Wymagania formalne: 

- wiek: ukończone 12 lat,
- zgoda rodziców (opiekunów prawnych) oraz oświadczenie o stanie zdrowia – na formularzu do pobrania poniżej,
- stopień minimum młodszy ratownik WOPR
- członkostwo w Słupskim WOPR

Zapewniamy opiekę instruktorską w godzinach praktyk

Podstawą zakwalifikowania na praktyki jest dostarczenie do biura Słupskiego WOPR podpisanego przez opiekunów prawnych formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej).

Spotkanie organizacyjne: Biuro Słupskiego WOPR, 24.08.2015 (poniedziałek) godz. 8.00. Przed spotkaniem organizacyjym niezbędne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Termin: od 24.08 do 28.08.2015

Miejsce zbiórki: Baza WOPR w Rowach (ul. Plażowa)

Podczas odbywania praktyk możesz się nauczyć: 
   - prowadzić interwencje i akcje ratownicze w warunkach morskich,
   - działań profilaktycznych i prewencyjnych,
   - obowiązków i odpowiedzialność ratowników,
   - stosowania technik ratownictwa wodnego na wodach  morskich ze sprzętem i bez sprzętu,
   - prowadzić akcje ratunkowe przy użyciu łodzi, kajaka, deski, skutera wodnego,
   - doskonalić pływanie, nurkowanie, holowanie,
   - przeprowadzać akcje poszukiwawcze przy użyciu sprzętu ABC i bez sprzętu,

PAMIĘTAJ!
Odbycie praktyk nie wiąże się z żadnymi egzaminami – zaliczeniami. Masz się dobrze bawić i jednocześnie poznawać świat prawdziwego ratownictwa w warunkach morskic.

 

Szczegółowe informacje: biuro Słupskiego WOPR, ul. Szczecińska 99, Słupsk, 
tel. 598431708, 669548445. biuro@wopr.slupsk.pl

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg