Praktyki nadmorskie w Rowach

Strona głównaAktualności › Praktyki nadmorskie w Rowach

W okresie 6-10 lipca 2015 w Rowach odbyły się praktyki morskie zorganizowane przez Słupskie WOPR.

W przedmiotowym przedsięwzięciu uczestniczyło 18 ratowników, którzy ukończyli wcześniej pierwszy lub drugi stopień wyszkolenia ratownika wodnego.

Kadrę instruktorską stanowili instruktorzy ratownictwa wodnego; Tomasz Kozak oraz Andrzej Leszczyński.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywały się w godzinach 10.00-16.00.

Program praktyk realizowano w oparciu o bazę socjalną, sprzętową i na stanowiskach pracy kąpieliska morskiego Rowy.

Uczestników praktyk zaopatrzono w jednolite koszulki Słiupskiego WOPR oraz zagwarantowano  jeden bezpłatny posiłek regeneracyjny w ciągu dnia, jak również zapewniono zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną do Rowów .

Celem praktyk było zapoznanie uczestników z pracą ratowników na kąpielisku morskim na wszystkich jego szczeblach organizacynych, tzn. ratownik, starszy stanowiska, sternik, ratownik medyczny, kierownik kąpieliska.

Instruktorz zaprezentowali uczestnikom oraz udostępnili do użytku w ramach ćwiczeń cały sprzęt znajdujący się na wyposażeniu kąpieliska.

Ćwiczenia odbywały się w morzu, na plaży, na bazie kąpieliska oraz w porcie morskim Rowy z wykorzystaniem podręcznego sprzętu ratowniczego, kajaków ratowniczych, łodzi BL, oraz łodzi motorowej.

Zajęcia teoretyczne dotyczyły między innymi udzielania  pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, podstaw prawnych pracy ratowników, zasad organizacji kąpieliska, współpracy z Urzędem Morskim ze szczególnym uwzgldniniem kompetencji bosmana portu w Rowach oraz kierownika zespołu ratowników.

Szczególny nacisk położono na współpracę ratowników ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Graniczna, Straż Słowińskiego Parku Narodowego) oraz Pogotowiem Ratunkowym. Omówiono regulamin kąpieliska.

Staż przebiegał w trudnych i bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Ostatnie trzy dni to warunki sztormowe z temperaturą powietrza ok15st.C, temperaturą wody ok.16-17st. C,  siłą wiatru do 8 st. B i przelotnymi opadami deszczu.

Podsumowując stwierdzić należy, że tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe jest bardzo potrzebne dla młodych ratowników zmierzających do uzyskania uprawnień zawodowych i pozwala na przygotowanie ich do samodzielnej pracy. 

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898

179.3873.jpg


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej