Szkolenie instruktorów

Strona głównaAktualności › Szkolenie instruktorów

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW RATOWNICTWA WODNEGO
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

Zasady szkolenia:

 1. Szkolenie organizuje Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 2. Termin szkolenia: 04-06 wrzesień 2015, szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej.
 3. Miejsce szkolenia: Rowy (woj. pomorskie)
 4. Zakwaterowanie uczestników szkolenia: baza ratowników WOPR w Rowach
 5. Koszt szkolenia (800,00 zł) zawiera opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu,  materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów oraz egzamin w pierwszym terminie.
 6. Uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów za zapewnione przez organizatora zakwaterowanie i wyżywienie.
 7. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu.
 8. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z programem szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów oraz pozytywnym zdaniu egzaminu.
 9. Szkolenie prowadzone jest w Rowach. Kandydaci zobowiązani są do dokonania zgłoszenia – na formularzu dostępnym do pobrania poniżej, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje data zaksięgowania opłaty za szkolenie.
 10. Kandydaci na szkolenie instruktorów są zobowiązani do:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  2. uiszczenia opłaty za szkolenie
  3. obowiązkowego udziału we wszystkich zajęciach

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSW ws. szkoleń w ratownictwie wodnym.

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 669 548 445 lub 59 843 17 08, email: biuro@wopr.slupsk.pl

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg